Ut Miëteriks Laeve

De eerste gegevens uit opgravingen in het Meterikse veld dateren al van de Romeinse tijd. De eerste geschreven stukken die zijn aangetroffen, stammen uit 1483. Daarin is sprake van een stuk grond van 15 morgen, gelegen tussen ‘Scadick’ en “Meterik”, dat beleend is aan Jacob van Scaedick.

Waarschijnlijk is Meterik ontstaan uit een groep boerderijen gedurende de ontginningen in de 10e tot 14e eeuw. Waar de naam Meterik vandaan komt is onduidelijk. De schadijkse bossen speelden ook tijdens de 2e wereldoorlog een bengrijke rol. Er was bijvoorbeeld een onderduikersplaats en verzetsheld Derk van Assen is er geexecuteerd. Er is een digitale wandeling met uitleg over de gebeurtenissen tijdens de oorlog.

De Inwoners

Van oudsher is het dorp een hechte gemeenschap.
Veel inwoners hadden een bijnaam die zijn oorsprong vond in het gebied/woning waar ze woonden. Of om onderscheid te maken tussen twee bewoners met eenzelfde naam.
Er waren bijvoorbeeld twee Jan Jenniskens, de ene had koeien, de andere kippen. Dat werd dus “Henne Jan” en “Koewe Jan”.
Zo zijn er massa’s bijnamen. Voor zover bekend zijn alle bijnamen gerangschikt naar adres. Klik hier voor een overzicht

Het Archief

In samenwerking met het Limburgs erfgoednet, is er een archief opgezet waar veel video’s, interviews, documenten en foto’s worden bewaard.
Het erfgoednet is een samenwerking van veel heemkunde/historie verenigingen uit Limburg.

Het Archief vind je hier